OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Obec SOPKOVCE

Zmluvy

 

ROK 2019

Zmluva č. 149 032 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR :

https://obecsopkovce.weblahko.sk/zmluva_dpo_sr.pdf

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov :

https://obecsopkovce.weblahko.sk/dodatok_c._2_natur-pack.pdf

 

 

Zmluva o poskytnutí dotácie - PSK :

https://obecsopkovce.weblahko.sk/psk.pdf

Kúpno predajná zmluva - radlica na sneh :

https://obecsopkovce.weblahko.sk/radlica.pdf

Zmluva o termínovanom úvere č. 41/001/20:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/zmluva_o_terminovanom_uvere.pdf

Zmluva č. 1420 210 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/zmluva_dpo_sr.pdf

IVES - Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_41/2020:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/ives_-_zmluva.pdf

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu - FÚRA: 

https://obecsopkovce.weblahko.sk/zmluva.pdf

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb NASES:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/nases.pdf

ZMLUVA O DIELO  na poskytnutie služieb odborne spôsobilého zástupcu v zmysle zákona č. 130/2010 Z. z. o pohrebníctve:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/zmluva_o_dielo.pdf

Dohoda č. 20/35/010/121 ÚPSVaR:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/dohoda.pdf