OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Obec SOPKOVCE

Zmluvy

 

ROK 2019

Zmluva č. 149 032 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR :

https://obecsopkovce.weblahko.sk/zmluva_dpo_sr.pdf

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov :

https://obecsopkovce.weblahko.sk/dodatok_c._2_natur-pack.pdf

SPP - Zmluva o dodávke plynu: 

https://obecsopkovce.weblahko.sk/spp_-_zmluva_o_dodavke_plynu.pdf

 

 

Zmluva o poskytnutí dotácie - PSK :

https://obecsopkovce.weblahko.sk/psk.pdf

Kúpno predajná zmluva - radlica na sneh :

https://obecsopkovce.weblahko.sk/radlica.pdf

Zmluva o termínovanom úvere č. 41/001/20:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/zmluva_o_terminovanom_uvere.pdf

Zmluva č. 1420 210 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/zmluva_dpo_sr.pdf

IVES - Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_41/2020:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/ives_-_zmluva.pdf

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu - FÚRA: 

https://obecsopkovce.weblahko.sk/zmluva.pdf

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb NASES:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/nases.pdf

ZMLUVA O DIELO  na poskytnutie služieb odborne spôsobilého zástupcu v zmysle zákona č. 130/2010 Z. z. o pohrebníctve:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/zmluva_o_dielo.pdf

Dohoda č. 20/35/010/121 ÚPSVaR:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/dohoda.pdf

ROK 2021

Fúra dodatok 1/2021: https://obecsopkovce.weblahko.sk/fura_-_dodatok_1.2021.pdf

Fúra dodatok 2/2021: https://obecsopkovce.weblahko.sk/dodatok_2.2021.pdf

Slovak Telekom - dodatokhttps://obecsopkovce.weblahko.sk/dodatok.pdf

NATUR-PACK, a.s. - dodatok č. 4: https://obecsopkovce.weblahko.sk/dodatok_c._4.pdf

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke ŠÚ SR: https://obecsopkovce.weblahko.sk/dodatok_c._1_k_zmluve_o_vypozicke.pdf

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia: https://obecsopkovce.weblahko.sk/dotacia_dpo_sr.pdf

Fúra príloha č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu: https://obecsopkovce.weblahko.sk/fura_priloha_c._2.pdf

SPP - Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu: https://obecsopkovce.weblahko.sk/spp_dodatok_c._001_k_zmluve_o_dodavke_plynu.pdf

Darovacia zmluva: https://obecsopkovce.weblahko.sk/darovacia_zmluva.pdf

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-408-026/2021: https://obecsopkovce.weblahko.sk/zmluva_o_vypozicke.pdf

Zmluva č. 817/2021/OPR: https://obecsopkovce.weblahko.sk/psk_zmluva.pdf