OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Obec SOPKOVCE

História

SOPKOVCE

    

    

Obec je doložená z roku 1453 ako Zopkoc, neskôr ako Sopkowcze (1773); po maďarsky Szopkóc. Obec patrila v roku 1567 panstvu Humenné, keď mala 2 porty, v roku 1715 mala zo 17 domácností 9 obývaných. V 18. storočí bola zemepánom rodina Dernáthovcov. V roku 1787 mala obec 31 domov a 251 obyvateľov, v roku 1828 mala 38 domov a 233 obyvateľov. V 19. storočí tu mali majetky Andrássyovci. Obyvatelia sa zaoberali poľno­hospodárstvom, pracovali v lesoch a pálili uhlie. V 2. polovici 19. storočia sa mnohí vysťahovali. V roku 1912 si obyvatelia odkúpili od grófa Andrássyho pozemky, na ktorých začali hospodáriť. Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. V roku 1965 bola obec pripojená k Ohradzanom. Sopkovce ležia v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Ondavice. Nadmorská výška v strede obce je 205 m n. m. a v chotári 170-345 m n. m. Mierne členitý povrch odlesneného cho­tára tvoria vrstvy treťohorného flyšu, na svahoch svahové hliny.

V súčasnosti má obec 99 obyvateľov a hospodári na katastri o rozlohe 724 ha.