OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Obec SOPKOVCE

Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

Faktúry - r. 2019:  https://obecsopkovce.weblahko.sk/faktúry 2019.pdf

Faktúry - r. 2020:  https://obecsopkovce.weblahko.sk/faktury_2020.pdf

Faktúry - 01/2021: https://obecsopkovce.weblahko.sk/faktury_01.2021.pdf

Faktúry - 02/2021: https://obecsopkovce.weblahko.sk/faktury_02.2021.pdf

Faktúry - 03/2021: https://obecsopkovce.weblahko.sk/faktury_03.2021.pdf