OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Obec SOPKOVCE

Dokumenty

Program hospodárského a sociálneho rozvoja obce:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/phsr_sopkovce_final.docx

Záverečné účty:

Záverečný účet obce 2018: https://obecsopkovce.weblahko.sk/zaverecny ucet obce 2018 sopkovce.pdf

Výročné správy:

Výročná správa 2018: https://obecsopkovce.weblahko.sk/vyrocna_sprava_2018.pdf

Výročná správa 2019: https://obecsopkovce.weblahko.sk/vyrocna_sprava_2019.pdf

Správy audítora:

Správa audítora 2019: https://obecsopkovce.weblahko.sk/sa_obec_sopkovce_2019_2.pdf