OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Obec SOPKOVCE

Aktuality

Odvoz jedlých olejov: Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 3.6.2021 (t. j. štvrtok) bude spoločnosť FÚRA vykonávať odvoz jedlých olejov v PET fľašiach. Olej je potrebné doniesť  na obecný úrad (prepravka pri dverách OÚ) do 2.6.2021.

Vývoz nebezpečného odpadu: Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 24.05.2021 (t. j. v pondelok) sa uskutoční vývoz nebezpečného odpadu v čase

od 10:45 do 12:00. V uvedenom čase je potrebné doniesť nebezpečný odpad k obecnému úradu, kde bude stáť vozidlo a vodič od Vás odpad prevezme.

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Humenné: Verejná vyhláška

https://obecsopkovce.weblahko.sk/regionalny_uzemny_system_ekologickej_stability_okresu_humenne.pdf

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027 - oznámenie:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/oznamenie_o_strategickom_dokumente.pdf