OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Obec SOPKOVCE

Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru: https://obecsopkovce.weblahko.sk/cas_znvp_-_2021_humenne__v.r..pdf

Odvoz jedlých olejov: Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 3.6.2021 (t. j. štvrtok) bude spoločnosť FÚRA vykonávať odvoz jedlých olejov v PET fľašiach. Olej je potrebné doniesť  na obecný úrad (prepravka pri dverách OÚ) do 2.6.2021.

Vývoz nebezpečného odpadu: Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 24.05.2021 (t. j. v pondelok) sa uskutoční vývoz nebezpečného odpadu v čase

od 10:45 do 12:00. V uvedenom čase je potrebné doniesť nebezpečný odpad k obecnému úradu, kde bude stáť vozidlo a vodič od Vás odpad prevezme.

Africký mor ošípaných:

Vážení občania, 

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Humennom opakovane upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných na povinnú registráciu chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina.

Dôvodom je šírenie sa afrického moru ošípaných.

Registrácia chovu ošípaných musí byť vykonaná najneskôr do 23.10.2020.

Zároveň upozorňuje, že od 26.10.2020 bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinnosti registrácie vo všetkých obciach na celom území Slovenska.

U nezaregistrovaných chovateľov sa pristúpi k udeľovaniu sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.

RVPS Humenné odporúča dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných ( odporazenie na jatočné využitie ) a nezakladanie nového chovu do odvolania.

V prílohe sú uvedené minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti pre nekomerčné chovy.

Príloha: https://obecsopkovce.weblahko.sk/africky_mor_osipanych.pdf

 

 

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Humenné: Verejná vyhláška

https://obecsopkovce.weblahko.sk/regionalny_uzemny_system_ekologickej_stability_okresu_humenne.pdf

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027 - oznámenie:

https://obecsopkovce.weblahko.sk/oznamenie_o_strategickom_dokumente.pdf