Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Obec SOPKOVCE

Voľby prezidenta SR

Informácia pre voliča:  http://obecsopkovce.weblahko.sk/informacie_pre_volica.pdf

Oznam: Obec Sopkovce v zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia

              volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 týmto oznamuje e-mailovú adresu

              na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej 

              komisie v obci Sopkovce:

 

                                                                sopkovce@centrum.sk

 

              Obec Sopkovce zároveň zverejňuje e-mailovu adresu na doručenie žiadosti

              o vydanie hlasovacieho preukazu:

 

                                                                sopkovce@centrum.sk

 

             V Sopkovciach dňa 30.01.2019

                                                               

                                                                                                                         Mária Bučková

                                                                                                                         starostka obce  

TOPlist