Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Obec SOPKOVCE

Obecné zastupiteľstvo

OBEC SOPKOVCE

Obecný úrad a zloženie komisií na obdobie rokov 2011 - 2014

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE:

1. Starosta obce:                        Ján DZUBAJ č. 3

2. Zástupca starostu obce:     Jozef HODOR č. 8

 

KOMISIE PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE:

1. Komisia na ochranu verejného poriadku, záujmu a životného prostredia:

    Mgr. Lenka JALČÁKOVÁ č. 1 - predseda

    Miroslav DZUBAJ ml. č. 27 - člen

    Jozef SIM č. 47 - člen

 

2. Komisia pre mládež, telesnú výchovu, šport a kultúru:

    Jozef SIM č. 47 - predseda

    Peter BOBAĽA č. 25 - člen

    Radovan NEMTUDA č. 6 - člen

 

3. Finančná komisia:

    Viktória BOZDOŠOVÁ č. 33 - predseda

    Miroslav DZUBAJ ml. č. 27 - člen

    Mária ILEČKOVÁ č. 44 - člen

    Marián HODOR č. 14 - člen

 

    Poznámka: Členovia jednotlivých komisií boli doplnení na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa 15. 04. 2011.

TOPlist