Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Obec SOPKOVCE

História

SOPKOVCE

    Ležia v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Ondavice. Obec patrila panstvu Humenné, spomína sa v r. 1453, v r. 1715 zo 17 domácností 9         

    obývaných.

    V 18. stor. bola zemepánom rodina Dernáthovcov. V r. 1787 mala obec 31 domov a 251 obyvateľov, v r. 1828 38 domov a 233 obyvateľov.

    V 19. stor. tu mali majetky Andrássyovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pracovali v lesoch a pálili uhlie.

    V 2. pol. 19. stor. sa mnohí vysťahovali. V r. 1912 si obyvatelia odkúpili od grófa Andrássyho pozemky, na ktorých začali hospodáriť.

    Za 1. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. 

    Dnes obyvatelia pracujú ako súkromne hospodáriaci roľníci a v priemyselných podnikoch v Humennom a Snine.

    V súčasnosti má obec 96 obyvateľov a hospodári na katastri o rozlohe 724 ha.

TOPlist